Leder: Grib værdierne

af kommunaldirektør Per Mathiasen

I Skive Kommune har vi mange forskellige mål med vores arbejde. Målet afhænger af, om vi arbejder på en skole eller i en børnehave, på en social institution eller på et ældrecenter, i tandplejen eller i jobcenteret, på rådhuset eller på entreprenørgården. Et sted kan målet være, at give vores børn en tryg og udviklende hverdag. Et andet sted kan målet være en hurtig og korrekt behandling af borgernes og virksomhedernes byggesager.

 

Målene kan altså være meget forskellige. Men der er også noget, vi som kommune er fælles om. Noget som binder os sammen og gør os til én samlet virksomhed. Vi har tre overordnede fælles mål.

 

Tre overordnede fælles mål

For det første arbejder vi alle for at opfylde borgernes behov og give dem en oplevelse af høj kvalitet i opgaveløsningen. Det kræver, at vi er lydhøre, fagligt dygtige og er i stand til at organisere og udføre vores opgaver effektivt ud fra en helhedsbetragtning og i dialog med borgerne.

 

For det andet arbejder vi alle for at udvikle Skive Kommune som egn. Vi vil have, at Skive Kommune er et sted, hvor det er godt at bo, arbejde og leve. Derfor skal vi værne om og udvikle vores erhverv, vores kultur- og fritidsliv, naturen og miljøet, vores kommunale service og alt det andet, som er grundlaget for det gode liv på Skiveegnen.

 

For det tredje er det også et fælles mål, at Skive Kommune skal være en god arbejdsplads. Vi ønsker alle en arbejdsplads, hvor vi kan bruge vores evner og gøre en indsats. Hos os skal det være givende og meningsfuldt at gå på arbejde, fordi vi gør en forskel for andre mennesker. Vi vil have en arbejdsplads, hvor vi har gode relationer til hinanden og vores borgere, hvor det er rart at være, og hvor vi føler os trygge. Vi har alle et ansvar for at vores arbejdspladser er sådan.

 

Værdierne skal fortsat leve

Vi har også formuleret nogle fælles holdninger til, hvordan vi arbejder. Hvad vi lægger vægt på i vores arbejde med at opfylde disse tre mål. Det er udtrykt i de tre værdiord; udvikling, trivsel og ordentlighed. Vi kan ikke altid være enige om, hvad disse tre ord betyder i enhver given sammenhæng. Men vi kan være enige om, at vi ønsker udvikling, trivsel og ordentlighed, og at det er relevant for os alle at overveje og drøfte, hvad det betyder i konkrete situationer.

 

Det er nødvendigt for os alle i Skive Kommune at gribe værdierne. At tage dem til os, at drøfte dem med hinanden og at gøre hvad vi kan for at leve efter dem i hverdagen. Det er på den måde, at værdierne får værdi.

 

Værdierne har fungeret for os, siden de blev formuleret ved kommunesammenlægningen i 2007. For at de fortsat skal være levende i vores organisation, er der behov for at vi i den kommende tid gør en særlig og målrettet indsats. Vi vil derfor i 2015 og 2016 gennemføre et omfattende HR-projekt under overskriften ”Grib værdierne”. Projektet omfatter fælles drøftelser og lokale drøftelser af værdierne. Jeg ser frem til et spændende projekt, hvor alle medarbejdere i Skive Kommune aktivt kan gøre de fælles værdier til sine egne.

 

Læs mere om Grib værdierne inde i bladet.

Publiceret 02-06-2015