Leder: Nyt byråd i arbejdstøjet

af kommunaldirektør Per Mathiasen

Det nye byråd som blev valgt i november tiltrådte ved årsskiftet. Byrådet og udvalgene har holdt de første møder og det politiske arbejde er således godt i gang.

Som altid når et nyt byråd starter, gøres der en særlig indsats for at komme godt i gang med arbejdet i udvalgene, og at sikre et godt samarbejde mellem byrådet og forvaltningen. Udvalgene arbejder på hver deres måde med at komme godt ind i politikområderne, og er også allerede godt i gang med at håndtere de mange forskellige politiske sager.

Nyt politisk udvalg

Det nye byråd har allerede i forbindelse med konstitueringen truffet beslutninger om, hvordan arbejdet skal organiseres og prioriteres. Det har bl.a. givet udslag i en lidt ændret udvalgsstruktur. Byrådet har 27 medlemmer, og er dermed lidt mindre end det tidligere, som havde 31. Det nye byråd har bl.a. dannet et nyt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg og har samtidig nedlagt det tidligere Turisme,- Erhvervs-, Klima- og Energiudvalg, i daglig tale TEKE-udvalget.

Der er både erfarne politikere og helt nye ansigter i byrådet. Der er f.eks. nye personer på borgmester- og udvalgsposterne. Det giver en god dynamik i byrådet. Både nye og erfarne går ind i arbejdet med mål og ambitioner og med idéer og vilje til at arbejde for Skive Kommunes borgere og virksomheder.

Økonomi, service og udvikling

Byrådet interesserer sig naturligvis for, at kommunen leverer en god og effektiv service til egnens borgere. Byrådet har derfor fokus på udvikling af kommunens service og kvalitet generelt. Det er også byrådets rolle at tage stilling til kommunens overordnede økonomi. Byrådet har derfor bl.a. valgt at fokusere på arbejdet med den økonomiske politik. Også dette byråd har et kraftigt fokus på vækst og udvikling af vores egn. Erhvervsudvikling, bosætning, turisme, markedsføring osv. er centrale emner. De senere år viser en nedgang i befolkningstallet, antallet af arbejdspladser er faldende og en række andre indikatorer peger den gale vej. Byrådet er meget opmærksomt på at arbejde med mulighederne for at vende denne udvikling til det positive. Derfor vil erhvervspolitik, bosætningspolitik og lignende emner også være højt på dagsordenen i Skive Kommune de kommende år.

I forvaltningerne skaber det også forandring, at der kommer et nyt byråd. Nye samarbejdsrelationer til ikke mindst borgmester og udvalgsformænd skal etableres. Den ændrede udvalgsstruktur betyder, at der også skal etableres nye samarbejder og arbejdsgange internt og mellem forvaltningerne. Vores fornemmeste opgave i dette samarbejde er at finde løsninger, som understøtter byrådets politik, og sammen med byrådet at arbejde for en positiv udvikling for Skive Kommune.

 

 

Publiceret 20-02-2014