Leder: Gas er ikke varm luft

af kommunaldirektør Per Mathiasen

En af de helt markante styrker vi har i Skive Kommune, er vores kompetencer og resultater inden for bæredygtig energi. Biogas er bare et blandt flere områder, som vi satser på. I forbindelse med kommunens målsætning om at blive CO2-neutral senest i 2029, kan biogas erstatte fossile brændstoffer og bidrage til reduktion af CO2-udledningen. Desuden er der både økonomiske, miljømæssige og erhvervsmæssige grunde til at satse på biogas. Biogassen produceres lokalt, erstatter dyre fossile brændstoffer, skaber erhvervsmuligheder og arbejdspladser og risikoen for nedsivning af kvælstof til grundvandet reduceres.

Der har i starten af åres været afholdt en gas-konference, hvor omkring 320 deltagere kom til Skive for at høre alt om biogas til transport. Vi var med til at sprede det gode budskab og hæve vidensniveauet på nationalt plan. Samtidig fik vi sat Skive på landkortet og vist, at vi er en egn og en kommune, som går foran på klima- og energiområdet.

Jeg vil også i den forbindelse nævne, at Danmarks første offentlige tankstation med gas er ved at blive bygget. Hvor? I Skive naturligvis! Samtidig vil otte VW Up, en minibus og en lastbil rulle ud på gaderne drevet af gas. Næste skridt bliver at koble opgraderet biogas på gasnettet i Kaastrup i 2014. Det er RENT LIV!

Grønne arbejdspladser

Det erhvervsmæssige potentiale er et vigtigt aspekt i satsningen på grøn energi. Arbejdspladser flytter ud af kommunen, og vi må gøres os umage for at understøtte skabelsen af nye forretningsmuligheder og dermed arbejdspladser inden for kommunens grænser. Spændende arbejdspladser er en afgørende faktor, for at få nye borgere til kommunen. Bosætningen er nøglen til kommunens skatteindtægter og dermed kommunens samlede økonomi og muligheder for at levere en ordentlig service til vores borgere.

Hvordan vi hjælper de borgere, som har svært ved selv at finde et job, er noget af det vi ser nærmere på i dette nummer af GNIST. Det er nemlig en anden ting, som vi er rigtig gode til i Skive Kommune. I forbindelsen med finanskrisen ramte arbejdsløsheden hårdt i Skive Kommune, men vi har hurtigt rettet op. Det skyldes en meget aktiv og målrettet indsats, hvor vi bl.a. bruger virksomhedspraktik og løntilskud på vores egne arbejdspladser som et værktøj til opkvalificering og til dermed at skaffe vores ledige borgere et nyt job. Det er en linje, vi også vil følge de kommende år, fordi det er godt for den ledige, og fordi det er godt for kommunen og fællesskabets pengekasse.

 

Publiceret 12-03-2013