Leder: Nye tider på rådhuset

af kommunaldirektør Per Mathiasen

Med virkning fra 1. juni får vi en ny struktur på den kommunale organisation. Vi vil med ændringen sikre, at vi hele tiden har en så trimmet og effektiv organisation som muligt og også ledelsesmæssigt gå foran ved bl.a. at minimere i ledelsesniveauerne på rådhuset.

Som mål for den nye struktur er der lagt vægt på ønsket om at opnå en mere enkel og gennemskuelig organisation. Vi har tilstræbt større sammenhæng og mere helhedstænkning, fx mellem kultur/fritid og børne-/skoleområdet. Vi har lagt op til at der dannes administrative fællesskaber, fx på stabsområdet. Og vi har desuden villet fremme fokus på strategiske indsatser, fx sammenhæng mellem erhvervsudvikling og branding, samt styrket udvikling og innovation.

Omstruktureringen er samtidig en måde at imødekomme det fortsatte behov for effektivisering og reduktion i lønbudgetterne. Der skal således ske yderligere reduktioner i administrationen på 4,4 mio. kr. i 2012 og 7,5 mio. kr. om året fra 2013 og frem.

Administrationen er dermed reduceret med i alt 33 mio. kr. siden kommunesammenlægningen i 2007.

Tidspunktet for omstruktureringen falder sammen med, at to direktører forlader kommunen for at gå på pension og desuden også, at den nye rådhustilbygning står klar til indflytning.

Det har været en lang og grundig proces, at nå frem til den nye struktur, fordi vi har lagt stor vægt på inddragelse og grundighed, men jeg synes også vi er lykkedes rigtig godt med at finde en struktur, som virker sammenhængende og overskuelig og som vil være et godt grundlag for fortsat at løse vores opgaver effektivt og på borgernes præmisser.

Sygefraværet fortsat lavt i 2011

Som jeg har skrevet om så ofte før i disse spalter, har vi et meget lavt sygefravær i Skive Kommune. For hele kommunen var det 4,5 % i 2011 og dermed på samme lave niveau som i 2010. Dermed viser vi, at vi er i stand til, at fastholde det meget lave niveau vi er kommet ned på i løbet af de seneste år.

Vi kender endnu ikke landstallene, men vi plejer at være blandt kommunerne med det allerlaveste sygefravær, og mon ikke også vi er det i 2011.

Jeg plejer også at sige, at det lave sygefravær dels skyldes en bevidst og målrettet indsats for trivsel, engagement, sundhed og et godt arbejdsmiljø, dels at vi har landets bedste medarbejdere, som har den rette indstilling til arbejdet og det at yde en god indsats for vores borgere. Det vil jeg gerne gentage med en tak for indsatsen i 2011 og med et stort ønske om at vi kan holde de gode takter i 2012.

 

Publiceret 12-03-2012