Leder: Dette gode samarbejde

af Per Mathiasen, kommunaldirektør

Over de seneste fire måneder har over 300 ledere og medarbejderrepræsentanter været på MEDuddannelse. Vi vil med uddannelsen ruste os bedst muligt til det vigtige arbejde i MED-organisationen.

Vores hverdag, og de nære relationer på arbejdspladsen, skal være præget at samarbejde og dialog. På den måde sikrer vi en høj grad af medindflydelse og medbestemmelse gennem den daglige praksis.

Jeg er ikke i tvivl om at selv den bedste arbejdsplads bliver endnu bedre, når man tager det formelle samarbejde i MED-organisationen alvorligt. Det kræver systematik og engagement fra både ledere og medarbejdere, og at man sammen forholder sig aktivt til hvordan arbejdet tilrettelægges.

De positive tilbagemeldinger fra MEDuddannelsen siger mig, at det er både godt og nyttigt at forholde sig til den måde vi samarbejder på, og hvordan vi bedst muligt tilrettelægger arbejdet i MED-udvalgene.

Jeg håber I vil fortsætte de gode drøftelser fra MED-uddannelsen ude på arbejdspladserne og i jeres lokale MED-udvalg.

Den gode kommunikation

Det gode samarbejde forudsætter opmærksomhed på hvordan vi kommunikerer med hinanden og vores omgivelser.

Derfor har vi i Hoved-MED valgt at sætte fokus på kommunikationen gennem formulering af en kommunikationspolitik. Politikken indeholder overordnede principper for god kommunikation og beskriver vores holdning til kommunikation på en række områder.

Kommunikationspolitikken er i sin opbygning inspireret af personalepolitikken, hvor der er lagt stor vægt på den lokale udmøntning. For at politikken skal have den ønskede virkning er det vigtigt at den er praktisk anvendelig på alle vores arbejdspladser. Derfor består politikken også af en lang række spørgsmål som det er relevant at forhold sig til på arbejdspladsen, som et værktøj til at forbedre kommunikationen.

Kommunikationspolitikken vil snart blive meldt ud og fulgt op af en række konkrete vejledninger og tilbud som den enkelte arbejdsplads kan benytte i arbejdet med den gode kommunikation.

 

Publiceret 16-03-2011