Leder: Dialog om bedre trivsel

af Per Mathiasen, kommunaldirektør

Endnu engang er vi i Skive Kommune på forkant. Denne gang tænker jeg på at vi bruger den offentlige sektors nye fælles trivselsmålingssystem, Trivselmeter, som én af de første. Det giver altid særlige udfordringer at være blandt de første.

Det har vist sig at systemet ikke var uden fejl, hvilket har resulteret i at vi måtte lukke for undersøgelsen i en periode, mens teknikerne fandt fejlen.

Svarfristen blev forlænget tilsvarende, så alle forhåbentligt har fået mulighed for at svare. Jeg håber at rigtig mange, på denne måde, har bidraget til arbejdet med at skabe den bedst mulige trivsel på vores arbejdspladser.

Jeg er selvfølgelig spændt på at se nærmere på resultaterne når de foreligger. Men det allervigtigste er at målingen bliver et godt oplæg til en nærmere drøftelse af, hvad der giver trivsel på din arbejdsplads, hvordan du oplever det, og hvad vi sammen kan gøre for at gøre trivslen endnu bedre.

Jeg vil derfor gerne opfordre dig og dine kolleger til aktivt at bidrage til den videre dialog om trivslen på arbejdspladsen, så undersøgelsen kan give udvikling til glæde for alle.

Samlet rådhus i 2012

For ikke så længe siden gennemførte vi en evaluering af vores organisation.

Konsulenterne havde mange rosende ord om os og kaldte os blandt andet for en veldrevet og velfungerende kommune. Men der er også ting som kan blive bedre. Konsulenterne nævnte et samlet rådhus som den væsentligste enkeltfaktor for at skabe en mere sammenhængende og effektiv rådhusadministration.

Det har også i flere år nu været et politisk mål at rådhusfunktionerne skal samles i Skive, i forbindelse med det nuværende rådhus i Torvegade. Økonomiske forhold har gjort at det endnu ikke er lykkedes.

Jeg er derfor utrolig glad for at der nu er åbnet økonomisk mulighed for en rådhusudvidelse, og at byrådet, på den baggrund, har truffet beslutning om at vi gør det.

Vi kan derfor se frem til et samlet rådhus i 2012.

Jeg er overbevist om at det vil give mange nye muligheder, og at vi i højere grad kan blive den sammenhængende kommune som var målet med sammenlægningen tilbage i 2007.

 

 

Publiceret 25-02-2010