Leder: Hårdt arbejde

af kommunaldirektør Per Mathiasen

Ét år er gået i vores nye kommune. Og på mange måder går det rigtig godt. Men, for der er et men, det har også kostet blod, sved og tårer på mange arbejdspladser.

2006 og 2007 har været nogle drøje år, med ekstra arbejde, nye arbejdsgange, nye kolleger og samarbejdspartnere, forvirring, frustration og usikkerhed.

Nu høster vi resultaterne af det hårde arbejde. Overalt er der god service, sikker drift og stabil økonomi. Vi fik rettet fokus mod udvikling og forbedringer.

At det har været et par hårde år bekræftede mange medarbejdere blandt andet på mine ture rundt til kommunes mange arbejdspladser. Det er helt naturligt med så store forandringer og alle de ændringer, vi har gennemført.

Derfor er det vigtigt at vi hjælper hinanden, og tager hånd om de kolleger der har brug for det. Jeg vil gerne endnu engang fremhæve og takke for den fantastiske gejst, opbakning og vilje der findes på arbejdspladserne.

Jeg synes Skive Kommune er en fantastisk kommune, både som kommune for borgerne og som arbejdsplads. Og det er i høj grad i kraft af de mange ildsjæle, dygtige og stabile medarbejdere og den vilje, og måske stædighed, der ligger dybt i vores Skive-Salling måde at gøre tingene på.

Status for 2007

I løbet af 2007 synes jeg vi begyndte at finde på plads. Vi har fået styr på organisationen, herunder også MEDorganisationen, og vi har fået strategier, mål, politikker og visioner så vi arbejder i samme retning. Inde i bladet har hvert forvaltningsområde givet et meget kort overblik af resultater, projekter eller mærkesager fra 2007.

I 2008 skal vi fortsætte de gode takter samtidig med at vi tager hånd om hinanden. I år skal sårene så at sige heles. Og samtidig skal vi stadig skabe udvikling, og sikre at vi gør tingene på den bedste måde.

Gnisten i bladet

Personalebladet er kommet godt fra start. Det første nummer, som udkom i december 2007, har fået en fin modtagelse, mange har sagt at det var et flot og spændende blad. Andre troede at det var et nyt fagforeningsblad, eller måske en reklame.

Jeg håber vi med dette blad slår fast at Gnist’en er kommet for at blive. Og hvis du har idéer til artikler, eller andet indhold der kan gøre bladet endnu bedre, så brug redaktionsgruppen.

God læselyst

Publiceret 05-07-2016