Leder: Nyt blad

af kommunaldirektør Per Mathiasen

Du har åbnet det første nummer af Skive Kommunes personaleblad. Samtidig med at vi udgiver dette blad ophører Nyhedsbrevet til alle medarbejdere. Indholdet i Nyhedsbrevet var en bred og overordnet orientering til alle under processen med kommunesammenlægningen.

Nu er den nye Skive Kommune ét år gammel og tiden er inde til at lancere et ”rigtigt” personaleblad, som har fået navnet Gnist.

Formålet med et personaleblad

Vi er en stor organisation og derfor har vi brug for et personaleblad som både kan skabe overblik, fortælle de gode historier, skabe debat og meget mere. Formålet med personalebladet er blandt andet at det øge kendskabet til hinandens arbejdsområder og give nyttige informationer.

Al begyndelse er svær. Personalebladet skal i løbet af 2008 finde sig til rette som personaleblad for alle ansatte i hele kommunen. Det sker selvfølgelig ikke på én dag – og det kræver også din aktive medvirken.

Udkommer fem gange om året

Gnist udkommer næsten hver anden måned, nemlig i februar, april, juni, september og november/december. Indholdet af personalebladet bliver tilrettelagt af en redaktionsgruppe. På næste side er ”jobbet” som medlem af redaktionsgruppen slået op, og du er velkommen til at søge. Efter ansøgningsfristen bliver medlemmerne udvalgt, blandt andet så gruppen afspejler vores organisation. På den måde vil der blive bragt historier, ikke kun fra administrationen, men også fra vores mange børnehaver, ældrecentre, sociale institutioner, skoler, vej og park, osv….

Redaktionsgruppen skal mødes én gang før hvert nyt nummer. Gruppen starter op med en temadag, under ledelse af kyndige konsulenter, hvor de redaktionelle linjer fastlægges og gruppen får input om hvordan bladet gøres interessant for alle medarbejdere samt får nogle fif og værktøjer til at skrive artikler osv.

I næste nummer af Gnist præsenterer vi redaktionsgruppens medlemmer, som altid kan kontaktes med idéer til en god artikel eller et godt tema.

Held og lykke til det nye personaleblad.

 

Publiceret 08-12-2007