Skive Kommunes Bistandslegat

I december måned 2018 uddeles et antal portioner af Skive Kommunes bistandslegat. Legatet kan søges af personer bosiddende i Skive Kommune.

Der skal som hovedregel ikke opfyldes særlige betingelser, men legatet uddeles fortrinsvis til enlige kvinder og langvarigt sygdomsramte, der af uforskyldte grunde har behov for økonomisk støtte.

Ansøgningsskema kan rekvireres i Borgerservice, Torvegade 10, eller ved henvendelse til Byrådssekretariatet (tlf. 9915 5520) eller skemaet kan udskrives fra skive.dk.

Ansøgning skal være Byrådssekretariatet, Torvegade 10, 7800 Skive i hænde senest 1. november 2019.

Ansøgere, der kommer i betragtning, får brev herom senest 1 uge før jul, hvor pengene også vil blive udbetalt.

Ansøgere, der ikke kommer i betragtning, får intet brev.

Ansøgningsskema 2019

 

Publiceret 25-09-2019