Af ovennævnte legat uddeles nogle portioner til svagelige og andre dårligt stillede børn samt voksne, der er fyldt 65 år. Ansøgere skal bo i enten i Skive eller Thisted Kommune.

Ansøgninger skal indeholde udførlige oplysninger om ansøgerens alder, helbredstilstand, økonomiske forhold og om, hvad legatet skal anvendes til. Ansøgningsskemaet skal forsynes med påtegning fra ansøgers kommune og indsendes til:

Thisted Kommune

Asylgade 30

7700 Thisted

Der er ansøgningsfrist senest 17. maj 2020. Ansøgningsskemaet kan skrives ud her fra siden.

Ansøgningsskema

Publiceret 05-05-2015