Grosserer Niels Alfred Kloch og hustru fru Mariane Kloch født Funders legat

Legatet kan søges af:
- enlige, trængende ældre
- medicinske studenter til deres studier
- medicinske kandidater der søger videreuddannelse
- unge til deres uddannelse som handelsmænd

Ansøgere, der er født i Skive eller har tilknytning til Skive, har fortrinsret til at komme i betragtning ved uddelingen.

Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til Skive Kommune, Byrådssekretariatet, Torvegade 10, 7800 Skive, tlf. 99155520 eller skrives ud fra denne side.

Ansøgningsfristen er den 3. juli 2020.
De ansøgere, som tildeles legatportioner vil modtage meddelelse herom pr. brev.

 

 

Publiceret 05-03-2014