Bustrupfonden

Bustrupfonden blev oprettet i 1982. Fonden administreres af en bestyrelse på fem medlemmer. 

Formålet er at yde tilskud til børn og unge. Bustrupfonden yder tilskud til institutioner, foreninger og selskaber, der beskæftiger sig med aktiviteter og tiltag for børn og unge. Uddelingen af midler sker efter bestyrelsens skøn.

De ansøgte midler skal anvendes til formålsbestemte aktiviteter, og må ikke anvendes til daglig drift.

Der lægges vægt på, at ansøgninger har dokumentation for, at de projekter der ansøges til er af høj kvalitet.

Ansøgninger modtages hos Skive Kommune, Byrådssekretariatet, Torvegade 10, 7800 Skive eller bya@skivekommune.dk.
Det er kun ansøgninger der modtages i perioden 1. januar til 28. februar, der kommer i betragtning.

Ansøgningsskemaet som findes i linket nedenfor skal benyttes.

Der kan ikke ydes bistand til at udfylde ansøgningsskemaerne.
Der sendes ikke kvittering for modtaget ansøgning.

Ansøgninger, der imødekommes, kan forvente at få besked senest den 1. juni. Der vil ikke blive sendt besked til de ansøgninger, der ikke imødekommes.

Ansøgningsskema til Bustrupfonden

 

Fundats for Bustrupfonden

Fundats

Publiceret 20-02-2014