HVEM ER VI?

I Skive Kommune varetager de to teams Kommunale Bygninger og Energiservice arbejdet med de kommunale bygninger.

De to teams består tilsammen af ca. 12 rutinerede medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund – herunder arkitekter, konstruktører, ingeniører og maskinmestre – som hver især bidrager med ekspertise til hvert deres felt.

På en stor del af bygningerne - herunder alle skoler og daginstitutioner samt enkelte andre bygninger – står Kommunale Bygninger for vedligehold af klimaskærmen og Energiservice for vedligehold af de tekniske anlæg. Herudover er begge teams inde over projekterne, når der om- og tilbygges på disse bygninger samt på de fleste af kommunens øvrige bygninger.

I denne folder vil vi fortælle lidt om de forskellige arbejdsopgaver vi udfører, hvordan vi arbejder og hvordan vi fordeler opgaverne.

 Folder - ForsideSe Folderen her

 

MÅLSÆTNING OG VISION

Teamets mål er at skabe smukke og funktionelle rammer for livet i Skive Kommune. Herunder at de kommunale bygninger fremstår i en god vedligeholdelsesmæssig stand og i en høj arkitektonisk kvalitet, så kommunen går foran både hvad angår konstruktionsmæssige løsninger samt god arkitektur.

Herudover ønsker man at bistå i forbindelse med de anlægsopgaver Skive Kommune gennemfører – uanset forvaltning og udvalg. Herved sikres det, at beslutningstagerne har en faglig bygningsmæssig vurdering at tage beslutninger ud fra.

Teamets arbejde er værdiskabende i og med at man via god vedligehold samt gode og spændende løsninger i forbindelse med anlægsopgaver sikrer at kommunens bygninger som minimum fastholder deres værdi, men også gerne øger deres værdi, så man får det største udbytte af investeringerne.

 

ARBEJDSOPGAVER

 • Vedligeholder klimaskærm og kloak på ca. 230.000 m² kommunale bygninger – med hovedvægt på skoler og institutioner, men også administrationsbygninger, idrætsanlæg, værksteder, udlejningsejendomme mm. Klimaskærmen består hovedsageligt af facader, vinduer, døre, tage, tagrender mm., og de vedligeholdes efterkendte og afprøvede byggetekniske principper med særlig fokus på drifts- og totaløkonomiske forhold samt ud fra kvalitative hensyn til miljø og arkitektur.
 • Er rådgiver for de ansvarlige brugere af kommunale bygninger i forbindelse med indvendige ombygninger samt ved tilbygninger.
 • Hjælper brugerne med at afklare indvendige bygningsmæssige problemstillinger – f.eks. utætheder, indeklimaproblemer mm.
 • Fungerer som bygherrens interne rådgiver – for diverse forvaltninger og udvalg –  i forbindelse med gennemførelse af større anlægsopgaver. Herved sikres det, at der er en intern person med bygningsfaglig viden inde over projekterne. Mindre opgaver skitseres, projekteres og udbydes, hvorimod rådgiveropgaven udbydes på større opgaver.
 • Fungerer som bindeled mellem forvaltningernes personale og udvalg, skolernes og institutionernes ledere og serviceledere samt de udførende håndværkere. Dette arbejde sker på tværs af alle forvaltninger og giver medarbejderne en stor berøringsflade.
 • Økonomisk styring af de anlægsopgaver der udføres samt overordnet budgetlægning og afvejning af, hvilke vedligeholdelsesarbejder der er mest presserende iht. den givne økonomi.
 • Varetager den kommunale tilsynspligt og har kontakten til borgere i forbindelse med usunde boliger. F.eks. når en lejer oplever problemer med fugt og skimmel.
 • Forvalter kommunens nedrivningspulje til nedrivning af gamle bygninger som skæmmer.
 • Står for vedligehold af de kommunale bygninger som ikke længere er i brug – indtil de bliver solgt eller nedrevet. Hjælper desuden med tegninger og oplysninger i forbindelse med salg af disse.
 • Opdaterer og vedligeholder stamdata på de kommunale bygninger hvor vi står for vedligehold. Dette gælder optegning af planer, kloak mm.
 • Af og til udarbejdes forskellige miljøscreeninger på de kommunale bygninger. F.eks. for PCB i luften.
 • I forbindelse med den igangværende kloakseparering i Skive Kommune udføres løbende projekter med separering af kloakken til henholdsvis regnvand og spildevand på de kommunale bygninger.

 

Kort Kommunale Bygninger

 

Publiceret 11-01-2018