DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE BYGNINGER

I Skive Kommune har man valgt en 3-deling af opgaverne og økonomien omkring drift og vedligehold af de kommunale bygninger, og for at lette afklaringen af, hvad der hører under hvem, er der udarbejdet en princip-model, som anviser dette med forskellige farver. Dette gælder dog kun for de bygninger, som Kommunale Bygninger og Energiservice får et årligt vedligeholdelsesbudget til – hvilket er alle skoler, børnehaver samt enkelte andre bygninger.

BRUGERNE – LEDERE OG SERVICELEDERE (gul!)

Står for den indvendige vedligehold samt alt hvad der hører under den daglige drift, tilsyn og kontrol af tekniske anlæg. Herunder:

Indvendig vedligehold:

 • Overflader (loft / væg / gulv)
 • Inventar (løst og fast)
 • Brandsikring (årlig gennemgang / inspektion)

Udvendig vedligehold:

 • Beplantning (renhold af bede, ukrudtsbekæmpelse, græsslåning, beskæring mm.)
 • Renhold af arealer (snerydning, grusning, fejning mm.)
 • Legeplads
 • Belægning
 • Almindelig drift af f.eks. vinduer og døre (smøring af hængsler o.l.)
 • Rense tagrender og sandfangsbrønde. Er tagrender svært tilgængelige, kan der tegne en serviceaftale med et firma, som udfører dette.

Teknik:

 • Filterskift i ventilationsanlæg
 • Udskiftning af defekte lyskilder
 • Udskifte pakninger i sanitet

KOMMUNALE BYGNINGER (RØD)

Står for udvendig vedligehold (ikke daglig drift) af klimaskærmen og kloak. Herunder:

 • Tag (tagbeklædning, tagrender og nedløb, tagvinduer)
 • Facade (yderside af ydervæg, vinduer, døre)
 • Solafskærmning
 • Kloak og afløb
 • Værn med trapper og skakte
 • Hegn / skure
 • Belægning (opretning omkring afløb)

ENERGISERVICE (BLÅ)

Står for vedligehold og etablering af tekniske installationer (daglig drift hører under institutionerne). Herunder:

 • El-installation (belysning og solceller)
 • Vandinstallation (udskiftning af sanitet)
 • Varmeinstallation (fyr / varmestyring / solfanger)
 • Ventilation (aggregater / kanaler) Eftersyn og rensning.

  Princip for ansvarsområde

ARBEJDSMETODER I FORBINDELSE MED VEDLIGEHOLD – KOMMUNALE BYGNIGER

 

 • Årlig gennemgang af bygningernes klimaskærm sammen med serviceleder og /eller leder. Her aftales, hvad der skal udbedres her og nu og hvad man skal være opmærksom på i den nærmeste årrække. Man vender også, om stedet har kommende planer for om- og tilbygninger, eller der er problemer med noget bygningsmæssigt.
 • Efter gennemgangen indhentes tilbud fra håndværkerne på de aftalte opgaver.
 • Akutte problemer afklares løbende henover året.
 • Alle bygninger har en fast kontaktperson hos Kommunale Bygninger, så brugerne ved, hvem de kan gå til ved problemer. Dette giver et tæt samarbejde med servicelederne.
 • Når man kommer fast på de samme bygninger, giver det et lokalkendskab for medarbejderne, og herved løses problemerne hurtigere.

Publiceret 11-01-2018