ANLÆGSOPGAVER

 

Udover vedligeholdelsesopgaverne består Kommunale Bygningernes arbejdsopgaver hovedsageligt af at hjælpe i forbindelse med anlægsopgaverne på de kommunale bygninger. Herved sikres det, at kommunen har en intern person med bygningsfaglig viden inde over projekterne.

I forbindelse med anlægsopgaverne varierer arbejdet meget, og nogle gange er Kommunale Bygninger kun perifært inde over projekterne, hvorimod andre køres igennem fra start til slut. Opgaverne kan være en eller flere af nedenstående:

 

  • BYGHERREREPRÆSENTANT: varetage bygherrerollen med fokus på det bygningsmæssige, og sikre at bygningen får den ønskede byggetekniske kvalitet og arkitektur samt indretning i henhold til brugernes ønsker. Deltage i styregruppemøder og bygherremøder.
  • BYGHERRERÅDGIVER: rådgive omkring forskellige udbudstyper, lave rådgiverudbud mm. Fungere som koordinator og projektleder i forbindelse med gennemførelse af større anlægsopgaver – og hermed bindeled mellem eksterne rådgivere og bygherren. Føre bygherretilsyn på byggepladsen samt deltage i styregruppemøder, bygherremøde og byggemøder.
  • RÅDGIVER: udarbejde rumskemaer, arealoversigter, økonomiske overslag mm. for bygherren.
  • RÅDGIVER: udarbejde de første idéskitser – f.eks. i en 3-d model med visualiseringer og beskrivelser af fordele og ulemper ved forskellige løsninger.
  • RÅDGIVER: færdig projektering og indhentning af tilbud samt tilsyn under byggeriet.
  • RÅDGIVER: udarbejde rådgiverudbud, totalentrepriseudbud mm.

 

 

RÅDGIVEROPGAVER FOR BRUGERNE

Udover selve anlægsopgaverne udføres løbende en masse mindre rådgivningsopgaver såsom:

  • Afklarer problemstillinger – både funktionelt (indretningsforslag) og byggeteknisk.
  • Kommer med farve- og belysningsforslag.
  • Afklarer indeklimaproblemer ved f.eks. mistanke om skimmel.

Publiceret 11-01-2018