Etablering af højvandssikring, sti og opholdsområdet Å-rummet på delstrækning langs Skive Å

Skive Kommunes Drift & Anlæg har ansøgt om etablering af højvandssikring samt tilhørende stianlæg med et rekreativt opholdsareal ved Skive Å nær Engvej.

Reguleringsprojektet med tilhørende bilag 1 og 2 er sendt i høring den 16. juni 2020. 

Klik her for at se forslag til reguleringsprojekt incl. bilag.

Fristen for at indsende bemærkninger eller indsigelser er den 14. juli 2020.

Anlæg af nyt rørlagt vandløb ved Teglværksgrøften i Højslev St.

Skive Vand A/S har ansøgt om anlæg af nyt rørlagt vandløb.
Skive Kommune sender reguleringsforslaget i offentlige høring den 18. juni 2020.

Klik her for at se forslaget incl. bilag

Høringsfristen er den 16. juli 2020.

 

Link

Du kan også se aktuelle annonceringer efter vandløbsloven

Klik her

Publiceret 16-06-2020