Teknik- og Miljøudvalget i Skive Kommune godkendte den 7. maj 2019 forslag til ændringer i Regulativ for Husholdningsaffald.

Regulativet er ajourført og i det nye regulativ er der blevet lavet flere nye ordninger:

  • Indsamling af bio / organisk affald samt restaffald i en 2-delt beholder.
  • En tvungen indsamlingsordning for papir og genanvendeligt plastik- emballageaffald, ligeledes i en 2-delt beholder.
  • Ordning for tekstiler.
  • Ordning for kommunale institutioner.

Forslaget skal erstatte det gældende regulativ fra den 9.april 2015 og træder i kraft 1. september 2019

Klik her for at se forslaget til regulativ.

Har du bemærkninger til forslaget, bedes du fremsende disse til Skive kommune, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller til tek@skivekommune.dk senest den 19. juni 2019.

 

Publiceret 21-05-2019