Nedenstående ejendomme er i offentlig høring for nedrivning

 

Der kan fremsættes indsigelse mod nedrivningen inden for en frist, som skal fastsættes til mindst 4 uger. Senest 2 uger efter fristens udløb skal kommunalbestyrelsen give ejeren besked om, hvorvidt der nedlægges forbud mod nedrivningen. Hvis ikke nedrivningen forbydes skal beslutningen annonceres.

Ønsker De at fremsætte indsigelse mod nedrivning af bygningen skal denne være modtaget af

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
tek@skivekommune.dk

senest for datoen under Klagefrist

Publiceret 05-08-2014