Skive Kommune påtænker at træffe beslutning om omlægning af en del af den private fællesvej Mejerivej, og om nedklassificering af en del af kommunevejen Præstestien.  

De påtænkte beslutninger, der skal offentliggøres, er nærmere beskrevet i det brev, der er sendt ud til de berørte grundejere. Høringsskrivelsen med bilag findes under link nedenfor. 

Sagens nærmere omfang kan belyses ved henvendelse til:

Teknisk Forvaltning, Drift og Anlæg
Ivan Thorgaard
Tlf. 9915 6281

Publiceret 06-07-2017