Dølbyvej 171, 7800 Skive

Udkast til miljøgodkendelse efter § 16 a i Husdyrloven er i høring. Du har mulighed for at kommentere udkastet frem til den 22. juni 2020.

Evt. kommentarer kan sendes til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller pr. mail til kmsa@skivekommune.dk

Klik her for at se udkastet og klik her for at se ansøgningen.

Nyholmvej 2 - 6, 7860 Spøttrup

Skive Kommune har skrevet et udkast til miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen omhandler udvidelse af staldanlægget, ændring af dyrehold og opførsel af to siloer ved husdyrbruget beliggende Nyholmvej 2 og 6, 7860 Spøttrup.

Udkastet til miljøgodkendelsen er nu i høring. Du har mulighed for at kommentere på udkastet frem til den 8. juli 2020. Du har også mulighed for at se den indsendte ansøgning og miljøkonsekvensrapport ved henvendelse til Skive Kommune.

Evt kommentarer kan sendes til Skive Kommune, Byg og Miljø, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller pr. mail til kmbr@skivekommune.dk

Klik her for at se udkastet.

 

Publiceret 08-06-2020