Forslag til Spildevandsplan 2020-2031 i høring til den 26. august 2019

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 25. juni 2019 at sende forslag til Spildevandsplan 2020-2031 i 8 ugers offentlig høring.

Spildevandsplanen beskriver Skive Kommunes håndtering af spildevand i kommunen, og er bindende for Skive Vand A/S. I spildevandsplanen kan borgere og virksomheder finde den eksisterende og planlagte håndtering af spildevand og regnvand i deres lokalområde.

Høringsperioden løber fra den 1. juli 2019 til og med den 26. august 2019.

 

Forslag til Spildevandsplan 2020-2031

Bilag 1 – Skema forklaring

Bilag 2 – Kloakoplande -status

Bilag 3 – Kloakoplande -plan

Bilag 4 – Udløb - Status

Bilag 5 - Udløb - Plan

Bilag 6 - Renseanlæg

Bilag 7 – Screeningsskema og Miljørapport

Bilag 8 – Tekstændringer i Spildevandsplan 2020-2031

Bilag 9 – Ændringer i Spildevandsplan 2020-2031 (ændringer af oplande, udløb og bassiner)

Bilag 10 – Administrative ændringer siden spildevandsplan 2020-2031

Kortbilaget til Spildevandsplan 2020-2031 kan ses her (Kortbilag).

 

Bemærkninger kan indsendes til:

tek@skivekommune.dk

eller indsendes som brev til:

Teknisk Forvaltning
Skive Kommune
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Bemærkninger skal være modtaget senest mandag den 26. august 2019.

Publiceret 01-07-2019