Rørlægning af privat vandløb ved Junget

Skive Kommune træffer den 29. maj 2020 afgørelse om, at projekt vedrørende rørlægning af et vandløb beliggende mellem matr. nr. 13h Møgelthorum by, Thorum og 14c og 4q Junget by, Junget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klik her for at se afgørelsen, og klik her for at se screening.

Klagefristen er den 26. juni 2020.

Projektet ’Å-rummet’ ved Skive Å

Skive kommune har truffet afgørelse om, at Projektet ’Å-rummet’ ved Skive Å er ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM).

Klik her for at se afgørelsen, og klik her for at se bilag

Offentliggjort den 11. juni 2020 - klagefristen er 9. juli 2020.

GreenLab – Vindmøller og solceller 

Skive kommune meddeler VVM tilladelse til opsætning af 13 vindmøller og 43 ha solceller.

Klik her for at se afgørelsen

Offentliggjort den 11. juni 2020 - klagefrist den 9. juli 2020.

 

 

Publiceret 11-06-2020