Miljøgodkendelser

Killesmosevej 6, 7800 Skive

Skive Kommune har meddelt miljøgodkendelse til oplag og nedknusning af bygge- og anlægsaffald på Killesmosevej 6, 7800 Skive ved Vils Entreprenørforretning A/S.

Meddelelsen af miljøgodkendelse sker efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Der er ligeledes truffet afgørelse om at anlægget ikke er miljøvurderingspligtig i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggjort den 15. juni 2020 - klagefrist den 13. juli 2020.

Revurderinger

Der er ingen revurderinger offentliggjort for tiden.

Publiceret 15-06-2020