Der er givet følgende tilladelser:

 • Sundsørevej 62, 7870 Roslev -  Tilslutningstilladelse
  Skive Kommune meddeler den 18. maj 2020 tilslutningstilladelse for overfladevand til Thise Mejeri A.M.B.A, Sundsørevej 62, 7870 Roslev.
  Tilladelse
  Offentliggjort den 18. maj 2020 - Klagefristen udløber den 15. juni 2020

 • Næstild Bæk - Udledningsstilladelse
  Skive Kommune meddeler den 26. maj 2020 udledningstilladelse til udledning af overfladevand til Næstild Bæk (Bassin mellem Kåstrup Bæk og Næstild Bæk).
  Tilladelse
  Offentliggjort den 26. maj 2020 - Klagefristen udløber den 23. juni 2020

 • Næstild Bæk - Udledningsstilladelse
  Skive Kommune meddeler den 26. maj 2020 udledningstilladelse til udledning af overfladevand til Næstild Bæk (Bassin ved Brovej).
  Tilladelse
  Offentliggjort den 26. maj 2020 - Klagefristen udløber den 23. juni 2020
 • Kåstrup Bæk - Udledningsstilladelse
  Skive Kommune meddeler den 26. maj 2020 udledningstilladelse til udledning af overfladevand til Kåstrup Bæk (Bassin ved Kåstrupvej)
  Tilladelse
  Offentliggjort den 26. maj 2020 - Klagefristen udløber den 23. juni 2020

 • GreenLAB - Screeningsafgørelse
  Skive Kommune træffer den 26. maj 2020 afgørelse om at etablering af tre bassiner i Erhvervsområde Greenlab ikke medfører pligt til udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.
  Afgørelse
  Offentliggjort den 26. maj 2020 - Klagefristen udløber den 23. juni 2020

 • Færgevej 7, 7860 Spøttrup - Udledningstilladelse
  Skive Kommune meddeler den 4. juni 2020 tilladelse til udledning af renset spildevand til Limfjorden.
  Tilladelse - Bilag 1 - Bilag 2
  Offentliggjort den 4. juni 2020 - Klagefristen udløber den 2. juli 2020

 • Rævevej 3, 7800 Skive - Tilslutningstilladelse
  Skive Kommune meddeler den 8. juni 2020 tilslutningstilladelse for processpildevand til Formkon A/S, Rævevej 3, 7800 Skive.
  Tilladelse - Bilag 2 - Bilag 3
  Offentliggjort den 8. juni 2020 - Klagefristen udløber den 6. juli 2020

Publiceret 08-06-2020