Når forslaget til planstrategien har været i høring og planen er endelig godkendt politisk, offentliggøres og annonceres dette sammen med en klagevejledning her på hjemmesiden. 
Den vedtagne planstrategi, eller tillæg hertil, kan ses nedenfor som link til en pdf. 


Klagevejledning

Ved lov er det besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Klagenævnet, fra d. 28. januar 2015 skal klage via en digital selvbetjeningsløsning, Klageportalen. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside er der en vejledning i, hvordan man kan klage. Klik på Klagevejledning i boksen Nyttige links for at komme til nævnets hjemmeside.

Klage over planforslaget eller den endeligt vedtagne plan kan jf. planlovens § 58 kun gælde retlige spørgsmål, f.eks. om Planlovens procedurer er overholdt, og om indholdet er i overensstemmelse med Planlovens krav. Skønsmæssige spørgsmål kan ikke påklages.

Aktuelle annonceringer

Tillæg nr. 1 til Planstrategi 2015

Tillæg nr. 1 er d. 10.10 2017 blevet vedtaget.

Tillægget til planstrategien er offentliggjort her på hjemmesiden d. 11. oktober 2017.

Der kan klages over denne beslutning, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse. 

Du kan se tillægget til planstrategien ved at følge nedenstående linket her

Publiceret 11-10-2017