Et kompromis

Imidlertid tager Arbejdsmarkedsstyrelsens designmanual for jobcentre ikke højde for alle forhold, f.eks. ved udarbejdelse af publikationer. Da Jobcentrene i dag er underlagt kommunerne er der derfor behov for at få defineret retningslinier for de elementer, der ikke er beskrevet.

 

Derfor skal Jobcenter Skive have designlinie

En kommunes - og herunder Jobcentrets - visuelle identitet er den måde, som borgerne og omverdenen oplever kommunen på - i tryksager, på hjemmesiden, skiltning, biler og andet materiale, som kommunen lægger navn til.

Derfor er det vigtigt at den visuelle identitet er enkel og klar, og at der er sammenhæng og konsekvens i den måde, som Jobcentret bruger sit logo på og viser sit grafiske udtryk.

Når man bruger designguiden konsekvent, er det med til at holde en professionel og sammenhængende designlinie, som er med til at tegne et billede af Jobcenter Skive som et moderne, aktuelt og imødekommende mødested for jobsøgere og arbejdsgivere.

Et ensartet og professionelt udformet materiale signalerer seriøsitet og troværdighed. Designlinien er derfor et vigtigt værktøj, der giver dig inspiration til og retningslinier for, hvordan konkrete elementer i en informationspjece eller en rapport bygges op og udformes fra gang til gang. Den fælles designlinie er også rettet indad, hvor det skal styrke vores bevidsthed om, at vi hører med i det store fællesskab.

 

Publiceret 03-01-2014