Dagsorden/referat

Læs seneste dagsorden/referat

Mødekalender 2020

 • Torsdag d. 16. januar
 • Torsdag d. 6. februar
 • Torsdag d. 5. marts
 • Torsdag d. 2. april
 • Mandag d. 11. maj
 • Onsdag d. 10. juni
 • Torsdag d. 13. august
 • Torsdag d. 3. september
 • Torsdag d. 8. oktober
 • Mandag d. 9. november
 • Torsdag d. 3. december

 

Se alle dagsordener/referater i Politikerweb

Udvalget varetager bl.a. følgende opgaver

 • aktivitetsbestemt medfinansiering
 • borgerrettet forebyggelse
 • træning og genoptræning
 • voksenpsykiatri
 • misbrugsområde
 • tandpleje, herunder omsorgstandpleje og specialtandpleje
 • koordinering af forebyggelses- og sundhedsindsatsen på tværs i kommunen
 • koordinering af velfærdsteknologiske initiativer på tværs i kommunen
 • udarbejde  mål og handleplaner, som fastlægger og prioriterer særlige indsatsområder på sundheds- og forebyggelsesområder og på tværs af den kommunale organisation
 • samarbejde med andre myndigheder på området
 • samarbejde med private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område
 • indvendig drift og vedligeholdelse af bygninger samt anlæg og arealer inden for udvalgets område
 • botilbud og -støtte til ældre og handicappede
 • aktivitets- og fritidstilbud til handicappede
 • voksenspecialundervisning
 • sociale institutioner

 

Publiceret 09-12-2019