Dagsordner/referater

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur og Fritidsudvalget består af følgende medlemmer:

Bent Dyrberg (B) - formand
Henrik Godsk (A)
Jan D. Andersen (A)
Lissa Juliane Birkkjær Højmose (M)
Anette Torp (V)
Kristen Hedegaard (V)
Morten Enggaard (V)


Udvalget varetager kulturelle opgaver og opgaver inden for fritidsområdet, bortset fra de i § 14 omhandlede undervisningsmæssige forhold, herunder opgaver vedrørende

 • ungdomspolitik
 • biblioteksvæsen
 • museumsforhold
 • musikskoler og andre musikaktiviteter
 • teater- og biografforhold
 • voksenundervisningen
 • fritidsforanstaltninger for børn og unge
 • udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.
 • drift af stadion, idrætsanlæg
 • indvendig vedligeholdelse og drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • udførelse af alle bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

 • planer inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget, jfr. § 11
 • regler for tilskud til kulturelle foreninger m.v.
 • regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til idrætsforeninger m.v.
 • anlægsplaner og projekter vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

Publiceret 21-03-2014