Dagsorden/referat

Læs seneste dagsorden/referat

Mødekalender 2020

 • Mandag d. 13. januar
 • Mandag d. 3. februar
 • Mandag d. 9. marts
 • Mandag d. 30. marts
 • Mandag d. 11. maj
 • Tirsdag d. 2. juni
 • Mandag d. 10. august
 • Mandag d. 31. august
 • Mandag d. 5. oktober
 • Mandag d. 9. november
 • Mandag d. 30. november

Se alle dagsordener/referater i Politikerweb

Udvalget varetager bl.a. følgende opgaver

 • turisme- og oplevelsespolitik
 • erhvervspolitik
 • arbejds- og erhvervsrelaterede opgaver vedrørende Energibyen
 • resultatkontrakt med SET
 • vækstpuljen
 • væksthus Midtjylland
 • bidrag til EU-kontor
 • projekter knyttet til udvalgets område
 • samarbejde og eventuelle opgaver omkring forsknings- og uddannelsesinstitutioner, herunder URIS
 • markedsføring
 • jobcentre, herunder den beskæftigelsesrettede integrationsindsats, aktivering, jobtræning, jobafklaring, jobsøgning, virksomhedskontakter, løntilskud, 
 • revalideringsinstitutioner og projektværksteder
 • sprogskole
 • overførselsindkomster, herunder kontanthjælp, førtidspensioner, sygedagpenge, boligsikring og boligstøtte
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • indvendig drift og vedligeholdelse af bygninger samt anlæg og arealer inden for udvalgets område.

Publiceret 09-12-2019