Dagsordner/referater

Børne- og Familieudvalget

 

Børne- og Familieudvalget består af følgende medlemmer

Jan D. Andersen - formand (A)
Kim Jepsen  (A
Julie Lysdal Markussen (A)
Anne Mette Laugesen (F)
Dorthe Dalsgaard (V)
Peter Hahn (V)
Peter Mousten Vestergård (O)

 

 

Udvalget træffer afgørelse i sager, der ifølge lovgivningen er henlagt til et socialt udvalg vedrørende børn og unge under 18 år. 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver vedr. de 0-18 årige og undervisningsopgaver, bortset fra voksenundervisningen, herunder opgaver vedrørende 

  • dagpleje og daginstitutioner
  • folkeskolen, ungdomsskolen herunder ungdomsklubber
  • specialundervisning
  • børnesundhed
  • myndighed i forhold til udsatte børn, unge og familier
  • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
  • indvendig vedligeholdelse og drift af bygninger, herunder skolernes bygninger og de dertil hørende idrætsanlæg m.v. samt anlæg og arealer under udvalgets område
  • udførelse af alle bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område 

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om 

  • udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område samt skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner inden for det undervisningsmæssige område, i samarbejde med økonomiudvalget, jfr. § 11
  • anlægsplaner og projekter vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

Publiceret 05-04-2018