Skive Byråd består af 27 medlemmer. Medlemmerne blev valgt ved kommunalvalget den 21. november 2017 og tiltrådte den 1. januar 2018.

Byrådet afholder byrådsmøde en gang hver måned, med undtagelse af juli, i byrådssalen, 3. sal, Torvegade 10, 7800 Skive. Forud for hvert møde indrykkes annonce i Skive Folkeblad med dagsorden for mødet.

Møderne er offentlige, men indeholder ofte lukkede punkter, som behandles som det sidste på mødet.

Forud for hvert byrådsmøde er der spørgetid. Skive Byråds møder indledes med spørgetid. Spørgsmål og svar skal afvikles inden for 30 minutter. Såfremt der ikke er indkommet eller fremsættes spørgsmål påbegyndes det ordinære byrådsmøde.

Skriftlige spørgsmål skal fremsende til sekretariatet senest 7 dage før Skive Byråds møde af hensyn til forberedelse af svaret. Spørgeren skal opgive navn og adresse. Kun borgere og grundejere i Skive Kommune kan stille spørgsmål til byrådet. Formanden drager omsorg for, at skriftlige spørgsmål udsendes til byrådets medlemmer.

Formanden kan beslutte, at spørgsmål med henblik på nærmere undersøgelse udskydes til besvarelse på næste byrådsmøde.

 

Publiceret 13-02-2014