Dagsorden/referat

Læs seneste dagsorden/referat

Mødekalender 2020

Der afholdes 4 møder i Landsbyudvalget hvert år.

1. kvartal 2020
Ansøgningsfrist mandag den 27. januar
Torsdag den 12. marts i Landsbyudvalget
Tirsdag den 24. marts i Økonomiudvalget
Tirsdag den 31. marts i Byrådet

3. kvartal 2020
Ansøgningsfrist mandag den 10. august
Mandag den 17. september i Landsbyudvalget
Tirsdag den 29. september i Økonomiudvalget
Tirsdag den 6. oktober i Byrådet

2. kvartal 2020
Ansøgningsfrist mandag den 27. april
Torsdag den 3. juni i Landsbyudvalget
Tirsdag den 16. juni i Økonomiudvalget
Tirsdag den 23. juni i Byrådet

4. kvartal 2020
Ansøgningsfrist mandag den 19. oktober
Torsdag den 25. november i Landsbyudvalget
Tirsdag den 8. december i Økonomiudvalget
Tirsdag den 15. december 2019 i Byrådet

Medlemmer af Landsbyudvalget

Mailadresserne til de respektive medlemmer fremkommer ved at trykke på deres navne.

Borgerrepræsentanter
Sofie Ambeck,
borgerrepræsentant for område 1
Keld Mørk Kristensen,
borgerrepræsentant for område 2
Claus V. Mikkelsen,
borgerrepræsentant for område 3 
Ole Møller Helbæk,
borgerrepræsentant for område 4
Peder Damgaard Pedersen
borgerrepræsentant for område 5
Else Marie Larsen,
borgerrepræsentant for område 6

Organisering og kompetenceområde for Landsbyudvalget

Landsbyudvalget er organiseret som et forberedende og rådgivende udvalg under Økonomiudvalget  og sekretariatsbetjenes af afdelingen Erhverv og Udvikling 

Landsbyudvalget består af minimum 11 medlemmer - heraf 5 politikere. Der indgår således altid mindst 6 borgere i udvalget, således at borgerne altid er i flertal i forhold til politikerne.

Politikerne udpeges for hver valgperiode - og er permanente medlemmer af Landsbyudvalget.

De 6 borgerrepræsentanter vælges inden for 6 lokalområder som medlemmer af Landsbyudvalget. Borgerrepræsentanterne vælges for en 4-årige periode, med udskiftning af tre borgere hvert andet år.

Landsbyudvalgets geografiske kompetenceområde omfatter hele kommunen, dog undtaget byzonearealerne omkring Skive, og er inddelt i 6 lokalområder. Et kort som viser Landsbyudvalgets geografiske område inddelt i de 6 lokalområder kan findes via linket i boksen Landsbyudvalgets område.

Formålet med Landsbyudvalget

"Skive Kommunes Landsbyudvalg skal gennem sit virke bidrage til såvel at igangsætte som understøtte udviklingstiltag i Skive Kommunes landsbyer og landområder - med fokus på, at der ske en udvikling overalt i kommunen og med respekt for at der er forskellige kulturer og forskellige styrker i de enkelte lokalområder.

Landsbyudvalget skal primært have fokus på de overordnede linjer i udviklingsarbejdet og kan i mange tilfælde være borger- og projektgruppers indgangsvinkel til det kommunale system".

Ovenstående er et uddrag fra Landsbyudvalgets kommissorium. For at læse hele kommissoriet - find linket via boksen Kommissorium/Politikker. I boksen kan du også finde et link til Skive Kommunes Landdistriktspolitik for 2016-2019.

Publiceret 10-09-2019