Dagsorden/referat

Læs seneste dagsorden/referat

Mødekalender 2018

  • Tirsdag d. 20. februar 2018
  • Onsdag d. 6. juni 2018
  • Onsdag d. 26. september 2018
  • Onsdag d. 21. november 2018

Se alle dagsordener/referater for 2018 i Politikerweb

 

Udvalgets medlemmer

Politikere:

Bent Dyrberg (B)
Julie Lysdal Markussen (A)
Anette Torp (V)

Repræsentanter fra foreningslivet:

Idrætten:

Peter Svendsen  pesv@museumsalling.dk

Karsten Malthe Sørensen -  karstenmsorensen@gmail.com

Jørgen Breum  hansenjorgenbreum@gmail.com

Aftenskolerne:

Erik Østergaard -  erik.ostergaard.kristensen@3f.dk

Karsten Villadsen - karstenvilladsen@yahoo.com

Spejderne:

Søren Yde  sy@kfumspejderne.dk

Penti Olesen  pentiolesen@gmail.com

Andre foreninger:

Anni Andersen  anniniels01@gmail.com

Udvalget varetager bl.a. følgende opgaver

Folkeoplysningsudvalget er et bredt sammensat udvalg, der har til opgave at træffe afgørelser inden for folkeoplysningslovens område. Folkeoplysning er en fællesbetegnelse for en vifte af fritidsaktiviteter for børn og voksne.

Folkeoplysningsudvalgets primære opgaver er at træffe afgørelser om:

  • Tilskud til foreninger, som har til formål at lave aktiviteter for børn og unge (f.eks. idræt).
  • Tilskud til fritidsundervisning.
  • Stille kommunale faciliteter til rådighed til aktiviteterne og undervisning.

Publiceret 29-01-2017