Skive Byråd har oprettet Ø-udvalget, som er rådgivende og kan afgive udtalelser i sager, der specielt vedrører Fur.

Udvalget har til opgave er at være rådgivende i sager, der specielt vedrører kommunens ø-samfund - Fur, og udvalget kan afgive en udtalelse i sådanne sager. 

Udvalget består af 5 medlemmer, der vælges således: 3 medlemmer vælges af Skive Byråd og 2 medlemmer vælges af Fur Sogneforening.: 

Dorte Christensen (formand)
Betina Bugge
Jens Peder Hedevang
Erik Wind
Per Arne Tejlgaard

Kontakt: bya@skivekommune.dk

Sekretær: Sekretariatschef Lone Knudsen

Udvalget afholder møder efter behov. Sekretariatsfunktionerne for udvalget varetages af Byrådssekretariatet.

Publiceret 19-03-2014