Styregruppe

Klaus Dahl Christensen, Dansk Metal, LO Skive-egnen

Brian Poulsen, Dansk El-Forbund Afd. Midtvest, LO Skive-egnen

Claus Christensen, 3f, LO Skiveegnen 

Gert Ringgaard, 3f, LO Skiveegnen

Pattrick Olesen, FOA

Inger Toft Stranddorf, HK

Jørgen Jacobsen, Arbejdsgiverne

Synnøve Klitgaard, Dansk Byggeri

Michael Jul-Nørup Pedersen, Dansk Industri

Claus Rosenkrands Olesen, Dansk Erhverv

Steen K. Pedersen, Tekniq

Jens Kvist, Folkeskoleområdet, Skive kommune

Line Kjeldsen, UU Skive

Jakob From Høeg, Social- og Sundhedsskolen

Desiré Christoffersen, Skive College

Jens Chr Pedersen, Skive College

Kaare Knak, Skive College

Dorthe Hamrum, Arbejdsmarkedsafdelingen

Sekretariat

Stine Mark

Fakta om partnerskabsaftalen

Skive Kommune har udarbejdet en ny udvidet partnerskabsaftale om erhvervsuddannelserne i Skive. Aftalen skal fortsat have fokus på de tekniske erhvervsuddannelser inden for industri og håndværk, men derudover er aftalen udvidet til også at omfatte serviceteknikere og serviceassistenter, SOSU–området samt de merkantile uddannelser inden for IT, kontor og handel.

Den udvidede styregruppe består af: Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland, DI Skive/Viborg, Dansk Erhverv, Arbejdsgivernes lokalafdeling Skive & Viborg og omegn, Tekniq Skive, Dansk el-forbund, Skive College, HK MidtVest, FOA, Metal, 3F, Social- og Sundhedsskolen og Skive kommune.

På baggrund af målene for aftalen er der udarbejdet handlingsplaner inden for tre indsatsområder:

  • At der er praktikpladser til unge og voksne med et bestået grundforløb 2.

  • At flere unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

  • At unge, der har gennemført et grundforløb uden en praktikplads, får den nødvendige hjælp til at finde en praktikplads og færdiggøre deres uddannelse.

Publiceret 15-11-2017