Dialogforum har 6 medlemmer og en observatør og behandler emner der vedrører borgere med autismespektrumforstyrrelse.

 

Dialogforum består af:

  • 4 pårørende med tilknytning til Autismecenter Skive
  • En observatør fra Autismeforeningens bestyrelse
  • Skive Kommunes socialchef
  • Forstanderen for Autismecenter Skive
  • 2 afdelingsledere fra Autismecenter SKive
  • En sekretær fra Skive Kommune 

 

Dialogforum drøfter blandt andet emner der vedrører:

  • Servicedeklarationer
  • Udviklingsplaner
  • Virksomhedsplaner
  • Budgetforslag

Repræsentanter for pårørende vælges blandt de pårørende til brugerne i de respektive driftsenheder. Valgperioden er 4 år og følger kommunevalgets terminer.

Dialogforum holder som minimum to ordinære møder årligt og inviteres til møde med Udvalget for Social og Ældre mindst én gang i valgperioden.

Publiceret 12-10-2016