Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger, godkender ansøgninger om fornyelse af alkoholbevillinger, godkender udvidede åbningstider og godkender bestyrere.

Bevillingsnævnet består af 7 medlemmer (Repræsentant for Politiet, der ifølge loven er fast medlem af nævnet, 2 brancherepræsentanter og 4 medlemmer valgt af Skive Byråd).

I Skive Kommune har Bevillingsnævnet følgende medlemmer:

Svend Erik Christensen (arbejdstagerrep.)
Claus Markussen (arbejdsgiverrep.)
Jørgen Christensen
Peter Neumann
Svend Aage Madsen
Keld Mørk Kristensen
Repræsentant for Politiet


Ansøgninger, vejledninger m.v. skal rekvireres hos:

Midt- og Vestjyllands Politi
Nørreport 1
7500 Holstebro

Tlf. nr. 9610 1448

Politiet foretager den nødvendige sagsbehandling og sender efterfølgende ansøgning med bilag til Byrådssekretariatet, der er sekretariat for Bevillingsnævnet.

Publiceret 05-03-2014