Ældrerådets opgave

Ældrerådets opgave er at rådgive byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som kontakt mellem ældre borgere og byrådet ved tilrettelæggelsen af kommunens ældrepolitik.
Ældrerådet er således med til at sikre ældre borgeres indflydelse i ældrepolitiske spørgsmål.

Ældrerådet kan hjælpe med at formidle kontakt til bisiddere, men kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoner/sager, personalesager eller konkrete sager. Ældrerådet holder løbende kontakt til ældre, således at deres problemer, ønsker og behov bliver hørt i kommunen. Der kan altid rettes henvendelse til Ældrerådets medlemmer.

Medlemmerne har tavshedspligt, og Ældrerådet er uafhængigt af partipolitik og andre organisationer. Medlemmerne vælges for 4 år ad gangen.

 

Ældrerådets medlemmer 
2017-2021:

Inger Marie Toft, Terosevej 6, Skive (formand)
Tlf. 9752 5873
mail: ingermarietoft@privat.dk

Per Toft Mouritsen, Kærvej 37, Roslev (næstformand)
Tlf. 9757 2144
mail: per.mouritsen@privat.dk

Carl Eiler Carlsen, Durupvej 33B, Glyngøre
Tlf. 2576 0555
mail: carleiler@outlook.dk

Elisabeth Frese, Lindevænget 28, Skive
Tlf. 9752 3690
mail: elisabeth.frese@get2net.dk 

Erik Kirkeby, Hemmersvej 37, 7800 Skive
Tlf. 4025 6048
mail: Kirkeby.bue@gmail.com

Herman Jensen, Søborgvej 11, Floutrup
Tlf. 2091 3850
mail: gunman.jensen@gmail.com

Ina Marie Kristensen, Verter Ballingvej 2, 7860 Spøttrup
Tlf. 9752 4258
mail: inamarie.Kristensen@gmail.com

Jette Praus, Porshøjvej 18, Skive
Tlf. 2016 6524
mail: jettepraus@gmail.com

Karl Jørgensen, Hobrovej 46, Hald
Tlf. 9753 8339
mail: toka@hotmail.dk

 

Publiceret 30-01-2017