Undersøgelsen af USP-projekterne konkluderer tre årsager til, at der opstod et merforbrug i projekterne: 

  • Projekter blev igangsat inden den samlede eksterne finansiering var på plads, og den budgetterede eksterne finansiering udeblev.
  •  Det var kutyme at iværksætte projekter ud fra en forventning om, at udgifterne kunne finansieres ved eksterne midler, men i flere projekter indgik indtægterne ikke som forventet. Ligeledes var der uklare procedurer for, hvornår projekter blev igangsat administrativt, og hvornår de blev igangsat med politisk godkendelse og bevilling. 

  •  Projekter manglede tilstrækkelig økonomisk styring med deraf følgende merforbrug.

Kommunen har efterfølgende skærpet den økonomiske og administrative styring, som sikrer, at der er politisk bevilling i alle anlægsprojekter, og at projekter først igangsættes, når der er fuld finansiering, fx tilsagn om eksterne midler.


Den strammere styring betyder også, at det fremover vil være Økonomiudvalget og Byrådet, der har det bevillingsmæssige ansvar for Landsbypuljen. Landsbyudvalget kan udelukkende anbefale projekter til anlægsbevilling fra puljen.

  

 

 

 

 

 

 

Publiceret 10-04-2015