Et enigt byråd besluttede i slutningen af marts 2015 at bede Statsforvaltningen vurdere kommunens håndtering af sagen om udviklingsprojekterne. 

Efter den kommunale styrelseslov er det Statsforvaltningen, der fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Efter § 50 kan statsforvaltningen udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. 

Statsforvaltningen blev bedt om at tage stilling til sagens retlige spørgsmål, altså at komme med en faglig vurdering af lovligheden i kommunens håndtering af udviklingsprojekterne.

Den 21. juli modtog Skive Kommune svar fra Statsforvaltningen, hvor den meddeler, at den ikke rejser en tilsynssag imod Skive Kommune, idet der henvises til, at der ikke foreligger oplysninger, der giver forvaltningen grundlag for at antage, at kommunen har overtrådt den lovgivning, som man påser overholdelsen af.

 

 

 

 

 

 

Publiceret 03-08-2015