Skive Kommune bestilte i marts 2015 en særlig revisionsgennemgang af samtlige bilag i en række USP-projekter. Revisionen er nu færdig med sin gennemgang.

Formålet med den særlige gennemgang har været at afdække, om pengene er gået til projekternes formål. Revisionens overordnede konklusion lyder:

”Der er ikke konstateret fejludbetalinger og det er vores samlede vurdering, at de i projekterne betalte ydelser generelt er anvendt til projekternes overordnede formål.”

Samtidig tegner den særlige revisionsgennemgang det samme billede, som blev konstateret på byrådsmødet i november 2014:

  1. Der har været uklare procedurer for, hvornår projekter igangsættes administrativt, og hvornår de igangsættes med politisk godkendelse og bevilling.

  2. Projekter har manglet tilstrækkelig økonomisk styring med deraf følgende merforbrug.

Den særlige revisionsgennemgang er blevet behandlet i Økonomiudvalget den 11. august 2015. Sagen vil herudover blive behandlet på førstkommende byrådsmøde. 

Det er økonomiudvalgets vurdering, at gennemgangen er konsistent med de forhold, der blev konstateret på byrådsmødet den 25. november 2014, hvor USP-projekterne blev gennemgået. Da der allerede er strammet op på de administrative procedurer og den økonomiske styring, er den særlige revisionsgennemgang taget til efterretning, og der vil ikke blive foretaget mere i sagen.

 

 

 

Publiceret 11-08-2015