Efter en økonomisk og administrativ gennemgang af USP-projekterne besluttede byrådet i november 2014, at:

  • afslutte 45 projekter med et merforbrug på 10,2 mio. kr.
  • arbejde videre med de øvrige projekter med det mål at mindske et merforbrug, som kan beløbe sig op på 8,9 mio. kr.

Samtidig godkendte byrådet et nyt administrationsgrundlag med ændret praksis for arbejdet med landdistriktsprojekter, herunder en væsentlig strammere økonomisk styring.

Der er politisk enighed om at bede kommunernes øverste tilsynsmyndighed, Statsforvaltningen, om at vurdere Skive Kommunes håndtering af USP-projekterne.

Publiceret 10-04-2015