Skive Kommune har gennem flere år arbejdet målrettet på at skabe gode rammer for borgerne gennem landdistriktsudvikling. Udviklingsarbejdet er foregået i tæt samarbejde med engagerede frivillige i lokalområderne.  

I oktober 2013 iværksatte kommunen, efter aftale med Økonomiudvalget, en intern undersøgelse af 90 USP-projekters økonomiske og administrative forhold. Undersøgelsens formål var: 

  • At gennemgå projektporteføljen med henblik på at skabe overblik over projekternes status, herunder et særskilt fokus på bevillingsmæssige forhold.
  • At sikre at projekterne i størst mulig udstrækning bliver gennemført under hensyn til de reelle økonomiske ressourcer i projekterne og de administrative ressourcer.
  • At vurdere bevillings- og opfølgningspraksis på USP’s ansvarsområder og om praksis bør justeres.
  • At der, hvis der er behov for justering, udarbejdes oplæg til nyt administrationsgrundlag, der sikrer en tættere og mere effektiv styring af området, men som ikke ødelægger kommunens muligheder for at generere eksterne midler med henblik på at skabe udvikling i Skive Kommune.

Under den interne undersøgelse af USP-projekterne har revisionen foretaget stikprøvekontrol på otte projekter, ligesom revisionen har foretaget en særskilt behandling af tre projekter:

    • Infrastruktur ved Spøttrup Hallen og Borgen

    • Modelprojekt Selde (Fremtidens Landsby)

    • Puljen af paragraf 17-midler (Glyngøre og Spøttrup).

I undersøgelsen af projekterne, var der en løbende orientering til Økonomiudvalget, og arbejdet med den interne undersøgelse pågik helt frem til sagsfremlæggelsen i byrådet november 2014.

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 10-04-2015