Borgere, virksomheder og andre har efter forskellige regelsæt ret til at få oplysninger fra det offentlige.

Offentlighedsloven giver med enkelte undtagelser ret til indsigt i de offentlige myndigheders dokumenter, ligesom der en ret til at se oplysninger om vedkommendes egne personlige forhold. Det er en forudsætning for at få aktindsigt, at du kan oplyse de forhold, du ønsker aktindsigt i.

Efter forvaltningsloven har en part ret til aktindsigt i sin egen sag.

Efter persondataloven har en registreret person ret til at få indsigt i, hvorvidt kommunen behandler oplysninger om vedkommende og ret til at få meddelelse om, hvilke oplysninger, der behandles, behandlingens formål, kategorier af modtagere af oplysninger og tilgængelig information om, hvorfra oplysningerne stammer. Den registrerede skal desuden have underretning om, at der indsamles personoplysninger, til hvilket formål og om at registeringen giver rettigheder efter persondataloven.

 

Ønsker du at søge aktindsigt skal du kontakte den afdeling, der har de dokumenter du søger aktindsigt i. Er det flere afdelinger du søger aktindsigt hos, er det nok bare at kontakte en af afdelingerne.

 

Publiceret 18-03-2014