Materiale til budgetorientering om budget 2018

Onsdag d. 21. juni 2017 kl. 16 

 

Oplæg af Direktør Lars Harder

 

Driftsudvidelser:

Sundhedsområdet 

Socialområdet

Ældreområdet

 

Reduktionsforslag:

Sundhedsområdet 

Socialområdet

Ældreområdet

 

Anlægsønsker: 

Socialområdet

Ældreområdet

 

Udvalget for Social og Ældre besluttede på deres møde den 16. august at fremsende et anlægsønske til byrådets budgetseminar vedr. udvidelsen af kapaciteten med døgnpladser på autismeområdet.

Forud for Byrådsseminaret sendes anlægsønsket i høring hos relevante råd og samarbejdspartnere.

Anlægsønsket kan læses her.

Høringssvar indsendes til: SocialogArbejdsmar@skivekommune.dk

Høringsfristen er den 31. august 2017

I emnefeltet bedes anført, at det der er tale om høringssvar i forbindelse med budget 2018 og hvem, der er afsender på høringssvaret.

 

 

Publiceret 26-01-2017