Skive Kommune og Aalborg Universitet har indgået en strategisk samarbejdsaftale. Visionen er at øge de studerendes kendskab til karrieremuligheder på Skiveegnen samt at øge de lokale virksomheders tilknytning til universitetet og de studerende. Formålet med dette er at understøtte og sikre det lokale erhvervslivs behov for kvalificeret arbejdskraft.

Konkret har samarbejdet fokus på at matche studerende og virksomheder - eksempelvis i form af praktikophold eller projektsamarbejder. Skive Kommunes rolle er at facilitere kontakten mellem de lokale virksomheder og de studerende/universitetet.

 

Sådan får din virksomhed fat i nye talenter

Hvis du mener, at din virksomhed kan have glæde af at få et - eller flere - sæt friske øjne på en problemstilling eller at få del i den nyeste viden inden for eksempelvis kommunikation, ledelse eller i noget i en mere ingeniørfaglig retning, har du forskellige muligheder. 

På mange af AAU's kandidatuddannelser er praktik en del af overbygningen. Du har derfor mulighed for at søge en ulønnet studenterpraktikant. En anden mulighed er at samarbejde med en eller flere studerende om et semesterprojekt (herunder også bachelor- eller specialesamarbejde).

Alt, du i første omgang skal gøre, er at formulere et "jobopslag", hvori det er beskrevet, hvad virksomheden efterspørger. Dette skal sendes til eogu@skivekommune.dk og vil efterfølgende blive offentliggjort på www.flyttilskive.dk/karriere

Hvis du vil vide mere om din virksomheds muligheder for at etablere samarbejde med studerende, kan du kontakte Kommunikation, Udvikling & Erhverv. Kontaktoplysninger finder du i højre side.

Publiceret 30-10-2015