Renovering af fortove og kantsten på Torvet og Saugstrupvej i Oddense (10-07-2018)
Skive Kommune går nu i gang med en renovering af kantsten og fortov på Torvet og Saugstrupvej i Oddense inden strækningen skal have nyt asfalt. Arbejdet påbegyndes i uge 31 og forventes afsluttet i uge 36.

Nu starter renoveringen og forskønnelsen af Viborgvej (29-05-2018)
Skive Kommune og Skive Vand A/S nu klar til at gå i gang på Viborgvej. Projektet, der ud over renovering og forskønnelse af selve vejen, cykelstier og fortove, omfatter separatkloakering samt etablering af ny fjernvarmeforsyning, påbegyndes d. 20. juni 2018 og fortsætter i 2019. Se mere om projektet her.

Nye cykelstier og kloak på Viborgvej i Højslev St. by og Nr. Søby (28-02-2018)
Der etablere nye cykelstier samtidig med at der foretages kloakseparering på Viborgvej gennem Højslev st. by og Nr. Søby. Dele af Viborgvej vil være spærret for gennemkørsel. Der blive skiltet omkørsel i området. Se mere om projektet her.

Kloakprojekter
For øvrige igangværende kloakprojekter i Skive Kommune henvises til Skive Vand via link nedenfor.   
 

Publiceret 09-07-2018