Der er etableret digitale infoskærme - også kaldet bypyloner - ved indfaldsvejene til Skive by og på færgelejet ved Fur.

Skive by
Annoncering af offentlige arrangementer og begivenheder ved indfaldsveje til Skive by vises på de digitale infoskærme med følgende placering:

  • Viborgvej, Skive
  • Nørre Boulevard, Skive
  • Sdr. Boulevard, Skive
  • Furvej, Skive
  • Holstebrovej, Skive

Skive Byråd besluttede d. 27. oktober 2015, at den tidligere midlertidig skiltning i vejrabatterne ved indfaldsvejene til Skive by dermed ophører efter en prøveperiode på et år. Landsdækkende trafikkampagner og valgplakater må dog fortsat opstilles.

Ansøgning, format og retningslinjer for digital annoncering på indfaldsveje til Skive by findes under Link nedenfor, sammen med regler for ophængning af valgplakater.

Fur
Annoncering af offentlige arrangementer og begivenheder på færgelejet ved Fur vises på de digitale infoskærme med følgende placering:

  • Færgelejet ved Branden
  • Færgelejet ved Fur

Digital annoncering ved Fur administreres af Fursund Færgeri og Fursund Turistforening og henvendelse om annoncering kan rettes til Overfartsleder Anne-Marie Mortensen på e-mail: ammo@skivekommune.dk.

Skive Kommunes øvrige byer
Tilladelse til opsætning af midlertidige skilte i kommunens øvrige byer kan du søge via Link nedenfor efter følgende regler: 

Midlertidige skilte kan opsættes i forbindelse med arrangementer af almen interesse og med offentlig adgang. Et midlertidig skilt må tidligst opsættes en uge før afholdelse af et arrangement og skal fjernes i ugen efter arrangementet. Størrelsen på skiltet må ikke overstige 1 m2, og skiltet skal placeres indenfor byzoneskiltet, så det ikke er til gene for trafikken eller trafiksikkerheden.

Publiceret 10-10-2017