Den kommunale snerydning og glatførebekæmpelse udføres efter principper vedtaget i Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser, populært kaldet Vinterregulativet, som findes nederst på siden under link.    

Det betyder, at indsatsen sker efter en prioritering, hvor vejnettet er delt op i 4 vejklasser – alt efter deres betydning for trafikafviklingen. På visse vejstrækninger foretages ikke vintertjeneste.   

Indsatsen for vintertjeneste er forskellig i de 4 vejklasser, både hvad angår omfang, men også på hvilke tider af døgnet, der kan forventes snerydning og glatførebekæmpelse.  

Ved spørgsmål om snerydning eller glatførebekæmpelse mens vinteren står på, kontaktes vintervagten på Entreprenørgården på tlf. 9915 3700.

Jf. kort er der en del stier, hvor der i henhold til Skive Kommunes Vinterregulativ ikke udføres vintervedligeholdelse.

På Teknik og Miljøudvalgsmødet d. 5. februar 2019, besluttede udvalget at grundejere ved disse stier der ikke vinterbetjenes, kan få leveret en mindre portion vejsalt fra entreprenørgården, til anvendelse ved udstrøning på disse stier. Henvendelse sker til Entreprenørgården på telf. nr. 9915 3700. 

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det, at såfremt man ønsker at salte en sti, skal dette udføres på hele stiens længde.

Lidt af hvert
Kommunens primære opgave er at holde offentlige veje farbare. Som grundejer har du pligt til at rydde sne og bekæmpe glatføre udenfor din grund. 

Ny asfalt bliver hurtigere glat end gammel asfalt. 

De folk der salter og rydder sne gør det for at forbedre fremkommeligheden, ikke for at skabe forhold der kan sammenlignes med de forhold, der er om sommeren. 

Der kan ikke saltes og ryddes sne alle steder på én gang – gennemkørsel af en rute tager typisk 3 timer. 

I Skive Kommune bruges stort set kun salt til glatførebekæmpelse. Det skyldes, at det er hurtigere, at det er lettere at dosere og at det ikke skal samles op igen når vi kommer til foråret. Grus vil enten ryge i rendestensriste eller rabatten, hvorfra det skal fjernes igen. 

Kommunens medarbejdere må som udgangspunkt ikke vinterbekæmpe for private, heller ikke grundejerforeninger eller pensionister. Der henvises til private aktører. 

På Vintertrafik.dk kan du også finde billeder fra kameraer opsat på vejnettet rundt omkring i landet. For øjeblikket har Skive Kommune 2 kameraer.  

Det er både dejligt og sundt at cykle, også om vinteren. Men en cykel har 2 smalle dæk, og det kan derfor være svært, at holde balancen i sne og sjap eller frossen vand. Tænk på det når I færdes på cykel – især for børn og ældre kan måske være en god idé sommetider at gå i stedet. 


Trafikinformation på din mobil og tablet

Vi anbefaler også at hente Vejdirektoratets app Vintertrafik, der informerer om risiko for glatte veje og om veje er blevet saltet.

Vintertjenester

Kort over stier/veje, hvor og hvornår Skive Kommune rydder sne og bekæmper glatføre.

Kort med stier/veje

Publiceret 27-11-2019