Trafiktælling
På flere veje i Skive Kommune foretages trafiktælling ved hjælp af spoler nedfræset i vejen eller med mobile gummi slanger, som ligger ovenpå vejen. Trafiktælling er en grundlæggende del af kortlægningen over trafikmængden og hastighedsniveauet på vejnettet. Klik på billedet nedenfor "KomSe Trafiktællinger på kort", og se trafiktællinger og hastighedsniveauet på vejnettet i Skive Kommune.
 

Some description


Fartvisere
Som et tiltag for at sænke hastigheden på vejnettet har Skive Kommune opstillet 24 permanente fartvisere rundt om i kommunen. Desuden har kommunen 4 mobile fartvisere, som blandt andet opstilles ved skoler og på veje hvor borgere oplever utryghed ved farten. Fartviseren angiver trafikantens aktuelle hastighed "Din fart....km/t", og blinker hvis den målte hastighed er højere end den tilladte hastighed. Erfaring viser at "Din fart" sænker gennemsnitshastigheden med ca. 5 km/t. Placering af faste og mobile fartvisere findes under link nedenfor.

Planer for trafikafvikling
Trafikken stiger fortsat støt på flere veje i kommunen, og der ligger derfor en udfordring i at sikre fremtidens fremkommelighed, og samtidig fremme af både cykeltrafikken og den kollektive trafik. I den forbindelse er der blandt andet udarbejdet Trafikplan, Trafiksikkerhedsplan og Cykelplan for Skive Kommune, som findes under link nedenfor.

Publiceret 03-10-2019